Bite Away™ Cobra

 

Botemedlet mot kliande insektsbett säljes på Hedenkulla Gård!

Bite Away utvecklades för utvärtes behandling av insektsbett och stick från t ex mygg, geting, knott, hästflugor etc.

Bite Awayär liten och behändig och lätt att ta med sig. När Bite Away används omedelbart efter ett stick eller bett minimerar den kliandet och förebygger svullnad. Om den används senare, även efter flera timmar, kommer kliandet omedelbart att minska och ofta försvinna helt. Svullnad som hunnit uppstå försvinner fortare vid användande av Bite Away™.

The Bite Awayis a device wich was developed for the external treatment of insect bites and stings as gnats, mosquitos, wasps, hornets and horseflies. It can be used straight away and at any time due to its small and handy shape.

When applied immediately after a sting, the Bite Awayprevents or minimizes the itching so that it becomes insignificant and prevents a subsequent swelling. when applied laterm even after hours, the itching will be minimized immediately, as well or will dissappear. The swelling will go down more quickly.

  Kontakta oss för mer information och för att köpa.

 

Så fungerar det
Principen baseras på effekten som koncentrerad värme ger. Genom uppvärmning av det angripna området till en temperatur på ca 50°C förstörs de giftiga delarna, proteinmolekylerna och förhindrar spridning av histaminet som gör att vi reagerar med klåda och svullnad på insektsbetten. Uppvärmningen är kontrollerad av Bite Away™ med både temperatur och tid. Därför är det säkert att använda Bite Away™.

Place the Bite Away™'s heating surface exactly on the sting. During treatment time keep it slightly pressed on it. Press one of the two starting keys. The right key is for adults, treatment time is approx. 5 seconds and a temperature of 49°C to 53°C is reached. The left key is for children or adults with sensitive skin, the treatment time is approx, 3 seconds and a temperature of 49°C to 53°C is reached. At the beginning of the heating
phase and after termination of the constant temperature phase there will be an acoustic signal (of about 0.5 seconds). A green luminous diode shows the range of the constant temperature. After distinguishing of the LED remove the bite away from the sting.

Do not apply the bite away on mucous membranes, open wounds and eyes.

 

Patricia Stahl © 2011 • Privacy Policy • All rights reserved

www.hedenkulla.se